Přejít k hlavnímu obsahu

Podpora

Našim zákazníkům poskytujeme plnou podporu od momentu prodeje lahve až po periodické recertifikace lahve. V případě potřeby také vyškolíme vaše zaměstnance ke správnému a kvalitnímu zacházení s kompozitními lahvemi. Provedeme technickou kontrolu a pomůžeme Vám vyřešit problémy, se kterými se potýkáte. Naším cílem je spokojenost zákazníka. Náš tým je Vám plně k dispozici.

Cylinder

Návody na použití a technické informace

V této sekci najdete návody na použití a obsluhu, výkresy a další užitečné dokumenty a informace požadované pro pohodlné a bezpečné používání našich produktů.

 • Q0020 LPGC24G1 Příručka pro manipulaci, Angličtina
  Popis

  LPGC24G1 (Lahve GEN.1 včetně lahví s multiventilem) Příručka pro manipulaci, Angličtina

 • Q0020 LPGC24G1 Příručka pro manipulaci, Čeština
  Popis

  LPGC24G1 (Lahve GEN.1 včetně lahví s multiventilem) Příručka pro manipulaci, Čeština

 • Q0020 LPGC24G1 User manual, Ruština
  Popis

  LPGC24G1 (Lahve GEN.1 včetně lahví s multiventilem) Příručka pro manipulaci, Ruština

 • Q0020 LPGC24G1 Příručka pro manipulaci, Italština
  Popis

  LPGC24G1 (Lahve GEN.1 včetně lahví s multiventilem) Příručka pro manipulaci, Italština

 • Prezentace našich lahví, Angličtina
  Popis

  Prezentace našich lahví, Angličtina

 • Q0067 COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Angličtina
  Popis

  COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Angličtina

 • Q0067 COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Čeština
  Popis

  COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Čeština

 • Q0067 COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Ruština
  Popis

  COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Ruština

 • Q0067 COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Italština
  Popis

  COMPANION G.2 Příručka pro manipulaci, Italština

 • Prezentace našich lahví, Ruština
  Popis

  Prezentace našich lahví, Ruština

 

Certifikáty

Konstrukce našich lahví je certifikována dle norem a předpisů: ISO 11119-3, EN 14427, IS 70, PED a ADR

Často kladené otázky (FAQ)

 • Jaký typy kompozitních lahví jsou dnes na trhu?

  Základní dělení tlakových lahví se dělá podle konstrukce, pracovního tlaku a média, které je v lahvích naplněné. Na základě konstrukce se kompozitní lahve rozdělují do 5 následujících kategorií:

  • Typ I – celokovové lahve. Většina těchto lahví je vyrobena z oceli nebo z hliníku.
  • Typ II – lahve s kovovým zásobníkem plynu zesíleným ovinem ze skleněných vláken jen ve válcové části. Tyto lahve jsou o trochu lehčí, než lahve celokovové.
  • Typ III - lahve s plně ovinutou kovovou vložkou s rozložením působení vnitřního tlaku na kovovou i kompozitní část.
  • Typ IV - lahve s plně ovinutou kovovou nebo plastovou vložkou. Vnitřní tlak působí pouze na kompozitní skořepinu.

   

 • Proč je kompozitní lahev o tolik dražší ve srovnání s ocelovou lahví?

  Kompozitní lahve jsou výrazně dražší než ocelové z následujících důvodů:

  1. Výroba kompozitních lahví vyžaduje použití několika drahých materiálů.
  2. Výrobní proces kompozitních lahví se skládá z několika po sobě jdoucích fází, z nichž každá je řízena vysoce kvalifikovaným personálem, což také ovlivňuje konečnou cenu lahve.
  3. Konstrukce kompozitní lahve je složitější a vyžaduje mnoho výzkumu, vývoje a testování, aby byla zajištěna správná kvalita a spolehlivost lahve.

  Considering all these factors, the consumer will get a high-quality product that meets the most stringent safety requirements. Nevertheless our company continuously works on increasing efficiency of design and production thus reducing the cost and availability of a cylinder to the market.

 • Jak si vybrat správnou velikost lahve?

  Pro správnou volbu velikosti jakékoli láhve na LPG (ocelové nebo kompozitní), je třeba vědět, jaké množství LPG bude naplněno do lahve a jaký přesně plyn (nebo směs plynů) bude v lahvi. Poté lze vypočítat požadovanou velikost lahve na základě pokynů uvedených pro plnění lahve v dokumentu ADR. Velmi často jsou koncoví zákazníci na lokálních trzích zvyklí na několik konkrétních objemů lahví, a tak očekávají, že dostanou stejné množství plynu, jaké dostanou v podobné ocelové lahvi. V tomto případě musí být objem lahve zvolen na základě lokálních zvyklostí na trhu. Ve všech případech se musí obsluha při plnění lahví ujistit, že lahve vyhovují infrastruktuře pro plnění a distribuci plynu kontrolou fyzických rozměrů lahví a možnosmi stohování.

 • Proč není možné plnit lahve LPG na 100% objemu?

  Zkapalněné ropné plyny (LPG nebo propan-butan) mají vysoký poměr tepelné roztažnosti. To znamená, že objem plynu při 0°C je mnohem menší než při 30°C. Z tohoto důvodu musí být v každé láhvi zachován bezpečný objem plynné fáze. Tento objem je vypočítán tak, aby pokryl nejhorší případ, kdy se LPG naplní na spodní hranici rozsahu provozních teplot a poté se lahev dostane na horní hranici rozsahu provozních teplot. Pro správné plnění lahví musí obsluha používat pokyny k plnění dané ADR nebo místními technickými požadavky, které jsou obvykle velmi podobné ADR. Velmi zhruba lze říct, že maximální hmotnost butanu, který lze naplnit do láhve v kilogramech, je polovina objemu láhve v litrech. Například do 24l lahve možné naplnit maximálně 12 kg butanu. U plynů s nižší hustotou, jako je propan a jeho směsi s butanem, bude maximální hmotnost náplně nižší než pro čistý butan.

 • Jaké jsou výhody kompozitních lahví HPC Research?

  Naše kompozitní lahve mají mezi všemi ostatními existujícími kompozitními lahvemi několik výhod. Hlavní výhodou našich lahví je, že k výrobě vnitřní vložky používáme PET, proto mají naše kompozitní lahve nejnižší a nejkonzistentnější propustnost plynu mezi kompozitními lahvemi typu 4 dostupnými na trhu, takže spotřebitel nikdy neucítí zápach plynu a to ani v případě, že je lahev instalovaná v uzavřeném prostoru. Zatímco většina norem uvažuje maximální povolenou ztrátu plynu přibližně 9 gramů za měsíc pro 24l lahev, naše lahev má ztrátu pod 1 gram za stejnou dobu. Navíc nabízíme nejširší možnosti přizpůsobení vzhledu lahve a naše lahve jsou take kompatibilní se všemi druhy závitů a ventilů.

 • Jaká je životnost kompozitních lahví HPC Research?

  Naše kompozitní lahve jsou certifikovány pro neomezenou životnost.

 • Jak je vyřešen problém akumulace statické elektřiny při použití kompozitní lahve?

  Díky speciálním chemickým přísadám, které se přidávají do těch částí, které mohou akumulovat statickou elektřinu, byl tento problém vyřešen již ve fázi výroby lahve. Navíc doporučujeme postřikovat lahve nebo jen dopravník plnicí linky jednoduchým vodním postřikem, který poskytne dodatečnou ochranu proti případnému nahromadění statické elektřiny.

 • Jaký je interval periodické kontroly kompozitních lahví HPC Research?

  Naše lahve jsou certifikovány na 10 letou periodickou kontrolu.